Nederlands beste akoestisch circulair en biobased materiaal!

Duurzame isolatiematerialen hebben geen negatieve impact op de wereld

Bij Cyclin produceren wij ons ecologisch akoestisch isolatiemateriaal volledig uit afval. Dit houdt in dat wij niet de gebruikelijke methode hanteren van het delven van ruwe grondstoffen, wat de aarde aanzienlijk uitput. Ook worden onze voedselgronden niet bebouwd voor ‘groene isolatie’. Wij werken op een continu herhaald proces dat erin resulteert dat Cyclin nooit meer afval zal vormen. Wij nemen Cyclin-snij/restafval terug tegen de dan geldende grondstofprijs en binnen slechts 15 minuten zetten wij het om in een nieuw akoestisch isolatie product. In tegenstelling tot traditionele isolatiematerialen, waarvoor het afvoeren hoge kosten met zich meebrengt omdat deze niet herbruikbaar zijn, levert Cyclin juist een opbrengst op. Dit betekent dat duurzaam isoleren niet alleen een positieve impact heeft op het milieu maar tevens gunstig is voor de business case. Zo wordt duurzaam isoleren een gesloten kringloop zonder enige negatieve effecten op de wereld.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

27 november 2023

Say it ain't so
Met dit filmpje tonen we met een heel simpele demonstratie hoe een 40mm Cyclin paneel zich gedraagt als er een gasbrander onder wordt gehouden. Deze methode heeft geen enkele relatie tot gecetrificeerde methoudes volgens normen en er kunnen dus geen concrete waarden aan verbonden worden. Het geeft uitsluitend een praktisch en begrijpelijk beeld.