Nederlands beste akoestisch circulair en biobased materiaal!

Akoestiek en geluid

Geluidsoverlast wordt vaak onderschat. Het is niet alleen de vervelende buurman met harde muziek of voorbijrazend verkeer dat voor lawaai zorgt, maar ook in de industrie en werkomgeving is het vooral een probleem voor degenen die er werken.

Geluid wordt gegenereerd wanneer objecten trillen en creëert een drukgolf die uiteindelijk wordt waargenomen als geluid in de oren. Of het geluid als luidruchtig of rustgevend wordt ervaren, hangt af van de kenmerken van deze drukgolf en hoe deze wordt opgewekt.

Effecten op het werk
Als er een hoog geluidsniveau op uw werkplek heerst, moet u dringend proberen er iets aan te doen. Het is moeilijk om volledig geconcentreerd te blijven werken als er luid “getik” op het toetsenbord om u heen is of andere storende factoren voor onrust zorgen. Door het lawaai neemt uw productiviteit af en presteert u minder goed tijdens het werk.
Effecten op uw gezondheid
Geluid is een stressfactor. Door het volume kan uw bloeddruk stijgen en kunt u last krijgen van hoofdpijn, spierspanning, gevoeligheden in de maag- en darmstreek of slaapproblemen. Het tast het autonome zenuwstelsel aan en veroorzaakt vaak stressfactoren die zich weerspiegelen in een hoog ziekteverzuim, zelfs tot burn-out. Om dit alles tegen te gaan zijn maatregelen nodig. Cyclin kan u hierbij helpen.

Geluidabsorptiecoëfficiënten van cellulose platen bij verschillende dikten

Download:

Rapport Notitie Akoestiek

 

Op basis van de beschikbare meetdata kan geconcludeerd worden dat Cyclin zowel qua geluidabsorptie als geluidisolatie goede prestaties heeft.

Wanneer gekeken wordt naar circulaire en biobased materialen voor geluidabsorptie en isolatie, hoort Cyclin op dit moment bij de beste in de markt.

Ingenieurs-, Architectuur- en Cosultancygroep
Rapport Notitie Akoestiek

Cyclin®Puur op de ‘akoestisch werkplek’

De gemiddelde persoon brengt tussen de 70.000 en 80.000 uur van zijn leven door op de werkplek – iets waar de nieuwe, esthetische kantoortuinen rekening mee moeten houden.

Teamwerk en communicatie staan centraal. Nieuwe werkmethoden en organisatiestructuren hebben invloed op de inrichting van de werkplek. Individuele kantoren maken steeds vaker plaats voor open structuren die teamwork en projectwerk mogelijk maken.

Groepen worden flexibel gevormd afhankelijk van de behoefte. Werkplekken en meubelsystemen moeten dus snel kunnen veranderen en zich kunnen aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden.

Een nadeel tot nu toe is het gebrek aan vertrouwelijkheid, en het is ook moeilijk om klant- en adviesgesprekken op de werkplek te voeren.

De collega die naast je aan het bellen is, kan gemakkelijk afleiden, en de snelle overgang tussen concentratie en communicatie, evenals verhoogd geluidsniveau, belemmeren geconcentreerd individueel werk.

Voor effectieve vermindering van geluid en storende geluiden op de werkplek zijn individuele maatregelen zeker nuttig, maar uiteindelijk niet voldoende doeltreffend.

Het is belangrijk om alle architectonische aspecten in harmonie met elkaar te brengen, om zo de voordelen van open kantoorconcepten te kunnen combineren met geconcentreerd individueel werken. 

 Naast planningsmaatregelen om de akoestiek in de ruimte te verbeteren, zijn meubelsystemen met geluidsabsorberende eigenschappen vereist, die snel kunnen veranderen en zich kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden.

Zo worden meubels zelf dragers of onderdeel van geluidsabsorptiemaatregelen. Cyclin®Puur wordt door onze klanten verwerkt in diverse akoestische oplossingen, bijvoorbeeld ‘space-in-space’ oplossingen (aparte ‘cellen’ i.c.m. geluidsisolatie- en  absorptiematerialen), absorptiematerialen in bureauschermen en scheidingswanden, in ‘open’kasten en ander meubilair, plafondpanelen en wandafwerking.

Cyclin®Puur wordt door onze klanten verwerkt in diverse bovengenoemde akoestische oplossingen zoals in akoestische fotopanelen, akoestische (bureau) schermen/mobiele scheidingswanden etc.

The sound of silence

Lawaai heeft een direct effect op menselijk welzijn. Stilte dus ook.

Natuurlijk kies je voor de beste bio-gebaseerde akoestische isolatie.

Say it ain't so
Met dit filmpje tonen we met een heel simpele demonstratie hoe een 40mm Cyclin paneel zich gedraagt als er een gasbrander onder wordt gehouden. Deze methode heeft geen enkele relatie tot gecetrificeerde methoudes volgens normen en er kunnen dus geen concrete waarden aan verbonden worden. Het geeft uitsluitend een praktisch en begrijpelijk beeld.