Nederlands beste akoestisch circulair en biobased materiaal!

Industrie

In fabrieken komen de geluiden van complexe machines bij elkaar en produceren uiteindelijk willekeurige patronen, wat resulteert in ruis. Dit brengt gezondheidsrisico’s op korte en lange termijn met zich mee voor mensen die hier werken.  

Gelukkig hebben verschillende industrieën maatregelen genomen om blootstelling aan lawaai te verminderen. Deze maatregelen kunnen worden ingedeeld in twee categorieën: het verminderen van het geluid aan de ontvangerzijde en het onderdrukken van ruis bij de bron en op de ‘route’ tussen bron en ontvanger. Voorbeelden hiervan zijn het verplicht gebruik van oordopjes in bepaalde werkruimten en het gebruik van geluidsabsorberende materialen rond de machines.  

Hoewel deze maatregelen een stap in de goede richting zijn, bestrijden ze alleen de symptomen en niet de bron van het geluid. Het ontwikkelen van machines met zo min mogelijk geluids- en trillingsniveaus is een essentieel doel om een hoge productkwaliteit te bereiken. Het zou daarom goed zijn om bij het ontwerpen van machines rekening te houden met het soort geluid en het geluidsniveau dat deze produceert. Zo kunnen we uiteindelijk fabrieken creëren die minder geluid maken – of in ieder geval minder lawaai.

Cyclin®Puur wordt door onze klanten verwerkt in diverse akoestische- en geluidswerende oplossingen. Denk hierbij o.a. aan geluidswerende machineomkasting, het plaatsen van geluidsschermen en akoestische baffles.

Voor meer informatie zie onze productensite: www.cyclininside.nl

Say it ain't so
Met dit filmpje tonen we met een heel simpele demonstratie hoe een 40mm Cyclin paneel zich gedraagt als er een gasbrander onder wordt gehouden. Deze methode heeft geen enkele relatie tot gecetrificeerde methoudes volgens normen en er kunnen dus geen concrete waarden aan verbonden worden. Het geeft uitsluitend een praktisch en begrijpelijk beeld.