Nederlands beste akoestisch circulair en biobased materiaal!

Cyclin super milieuvriendelijk

De LCA van Cyclin is (op een haar na) gereed en de resultaten uit de daaruit resulterende EPD zijn zo goed dat we niet willen wachten tot de assessor de finale goedkeuring geeft.

Voor de Global Warming Potential (GWP) ofwel het broeikaseffect heeft 1kg Cyclin slechts 0,38 kg CO2-equivalenten. En daarbij is nog niet opgenomen dat we als biobased materiaal uit krantenpapier maar liefst 1kg CO2 per kg opslaan.

Direct daaraan verbonden in de Milieu Kosten Indicator (MKI) ofwel de schaduwkosten die het materiaal in het milieu veroorzaakt over de hele levensduur.

Met een MKI van maar € 0,02 per kg komt Cyclin als beste uit de bus in vergelijk met andere materialen zoals die staan vermeld in de Nibe’s Milieuclassificaties.

De onderstaande tabel geeft dit overduidelijk weer:

 

Hoe belangrijk is de  Milieu Kosten Indicator (MKI) voor de  bouwsector en voor architecten:

  1. Duurzaamheid in aanbestedingen: De MKI wordt gebruikt om duurzaamheid te integreren in aanbestedingen op basis van levenscyclusanalyses (LCA).
  2. MKI-plafondwaarden: Nieuwe plafondwaarden zijn van kracht, die duurzamere keuzes stimuleren bij betonproducenten en bouwbedrijven.
  3. Circulair bouwen: De MKI bevordert circulair bouwen en verplicht circulair slopen met prioriteit voor hergebruik van materialen.
  4. Toekomstige ambitie: In 2025 worden strengere MKI-waarden gehanteerd om duurzaamheid te bevorderen.